Χαιροπούλου Χρυσούλα, και Γιαννέλη Παναγιώτα. 2016. ‘Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):1507-20. https://doi.org/10.12681/edusc.384.