Σμαροπούλου Χριστίνα. 2016. ‘Δημιουργώντας διαπολιτισμικά’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):1323-32. https://doi.org/10.12681/edusc.376.