Τσάκος Ευγένιος, και Αθανασοπούλου Άννα. 2016. ‘Τι κάνει ένα μάθημα ’βαρετό’; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):1421-37. https://doi.org/10.12681/edusc.363.