Παπανικολάου Γεωργία, και Ταβανλή Χρύσα-μαρία. 2016. ‘Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):1116-30. https://doi.org/10.12681/edusc.346.