Παστου-Παπαδάτου Μαριέττα, Ανδρεάδης Νικόλαος, Γκατζώνης Στέργιος-Στυλιανός, Ατζαμπού Μαρία, και Ντούσκου Μαρούσκα. 2016. ‘Μελέτη με τη χρήση Λειτουργικής Τομογραφίας Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) του νευρωνικού υποβάθρου της Αυτοβιογραφικής Μνήμης μετά από υπαγωγή σε αρνητική διάθεση’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):1079-90. https://doi.org/10.12681/edusc.340.