Λαδόπουλος Ευστράτιος. 2020. ‘H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 9 (Ιούλιος):416-26. https://doi.org/10.12681/edusc.3144.