Καντεμνίδη Ελένη, Καραγιαννάκης Γιάννης, και Γαλανάκη Ευαγγελία. 2020. ‘Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 9 (Ιούλιος):211-24. https://doi.org/10.12681/edusc.3119.