Αθηναίου Ελένη, Καραγιαννάκης Γιάννης, και Γαλανάκη Ευαγγελία. 2020. ‘Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 9 (Ιούλιος):53-76. https://doi.org/10.12681/edusc.3105.