Μπαλατσού Αλεξία. 2016. ‘Δυσλεξία και Σχέσεις Οικογένειας’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):899-905. https://doi.org/10.12681/edusc.196.