ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΣΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ, και ΚΟΥΜΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 2019. ‘Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος):1328-49. https://doi.org/10.12681/edusc.1745.