ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, και ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ. 2019. ‘Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος):421-53. https://doi.org/10.12681/edusc.1741.