Γαλίτης Παντελής. 2016. ‘Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2014 (1):64-78. https://doi.org/10.12681/edusc.174.