ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 2019. ‘Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος):1149-63. https://doi.org/10.12681/edusc.1720.