ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ ΜΑΡΙΑ, και ΠΑΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ. 2019. ‘Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1 (Μάρτιος):209-26. https://doi.org/10.12681/edusc.1716.