Μανδέλλου Μαρία Λουίζα, Μαργίδου Σοφία, και Γκουντή Παναγιώτα. 2016. ‘Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης)’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2):789-97. https://doi.org/10.12681/edusc.153.