Παπαδάτος Γ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–142, 2022. DOI: 10.12681/edusc.4544. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/4544. Acesso em: 3 δεκεμβρίου. 2023.