Χαιροπούλου Χ.; Γιαννέλη Π. Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 2015, n. 2, p. 1507–1520, 2016. DOI: 10.12681/edusc.384. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/384. Acesso em: 13 ιουλίου. 2024.