Σμαροπούλου Χ. Δημιουργώντας διαπολιτισμικά. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 2015, n. 2, p. 1323–1332, 2016. DOI: 10.12681/edusc.376. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/376. Acesso em: 13 ιουλίου. 2024.