Τσιμπιδάκη Α. Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 2015, n. 2, p. 1448–1457, 2016. DOI: 10.12681/edusc.369. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/369. Acesso em: 19 ιουλίου. 2024.