Κουμέντος Ι. Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 177–187, 2021. DOI: 10.12681/edusc.3434. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3434. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.