Λαδόπουλος Ε. H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 9, p. 416–426, 2020. DOI: 10.12681/edusc.3144. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3144. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.