Καντεμνίδη Ε.; Καραγιαννάκης Γ.; Γαλανάκη Ε. Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 9, p. 211–224, 2020. DOI: 10.12681/edusc.3119. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/3119. Acesso em: 25 σεπτεμβρίου. 2023.