Αθανασίου Α. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 8, p. 8–20, 2020. DOI: 10.12681/edusc.2650. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2650. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.