Γαλίτης Π. Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 2014, n. 1, p. 64–78, 2016. DOI: 10.12681/edusc.174. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/174. Acesso em: 8 ιουνίου. 2023.