ΣΑΜΑΝΤΑ Α.; ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.; ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 1, p. 1149–1163, 2019. DOI: 10.12681/edusc.1720. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1720. Acesso em: 14 απριλίου. 2024.