ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ.; ΠΑΛΕΝΗ Μ. Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, [S. l.], v. 1, p. 209–226, 2019. DOI: 10.12681/edusc.1716. Disponível em: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1716. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.