ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ Ε. (2022). «Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 65–73. https://doi.org/10.12681/edusc.4535