ΓΑΚΗΣ Κ., ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Χ., ΠΑΥΛΑΚΟΥ Κ., & ΠΙΤΤΑΡΑ Σ. (2022). Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1(1), 37–45. https://doi.org/10.12681/edusc.4532