Χάλιου Ε., Παπαδάτου - Παστού Μ., & Βλάχος Φ. (2016). Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1521–1526. https://doi.org/10.12681/edusc.387