Χαιροπούλου Χ., & Γιαννέλη Π. (2016). Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1507–1520. https://doi.org/10.12681/edusc.384