Σμαροπούλου Χ. (2016). Δημιουργώντας διαπολιτισμικά. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1323–1332. https://doi.org/10.12681/edusc.376