Τσιμπιδάκη Α. (2016). Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1448–1457. https://doi.org/10.12681/edusc.369