Τσάκος Ε., & Αθανασοπούλου Ά. (2016). Τι κάνει ένα μάθημα "βαρετό"; Εκπαιδευτική εφαρμογή ανατροπής στην Τειχοσκοπία της Ιλιάδας. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1421–1437. https://doi.org/10.12681/edusc.363