Σακελλαράκη Κ., & Καπράνος Σ. (2016). Η εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα στα έργα «Πολιτεία» και «Νόμοι». Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1192–1196. https://doi.org/10.12681/edusc.358