Παπανικολάου Γ., & Ταβανλή Χ.-μ. (2016). Η διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου σε άτομα με ήπια και βαριά αναπηρία: σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος παρέμβασης μεσαίας διάρκειας. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 1116–1130. https://doi.org/10.12681/edusc.346