Καντεμνίδη Ε., Καραγιαννάκης Γ., & Γαλανάκη Ε. (2020). Διερεύνηση της επίδοσης στα κλάσματα μαθητών Ε΄& Στ΄ δημοτικού με δυσκολίες στα μαθηματικά ή/και στην ανάγνωση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 9, 211–224. https://doi.org/10.12681/edusc.3119