Αθηναίου Ε., Καραγιαννάκης Γ., & Γαλανάκη Ε. (2020). Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 9, 53–76. https://doi.org/10.12681/edusc.3105