ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΤΣΑΤΗΡΗ Μ., & ΚΟΥΜΖΗΣ Ι. (2019). Νευροεπιστήμες στην Εκπαίδευση: Κατοπτρικοί νευρώνες και ενίσχυση της ενσυναισθητικής ικανότητας των μαθητών. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 1328–1349. https://doi.org/10.12681/edusc.1745