ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ Ε.-Ζ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗ Ι., & ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ Ε. (2019). Πρόταση εκπαιδευτικού προγράμματος χαρισματικών μαθητών στην Ιστορία. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 421–453. https://doi.org/10.12681/edusc.1741