Γαλίτης Π. (2016). Παρόν και μέλλον της Εσπερινής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Νομοθετικό πλαίσιο, διαμορφωτικοί παράγοντες – κοινωνικές συνιστώσες, σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2014(1), 64–78. https://doi.org/10.12681/edusc.174