ΣΑΜΑΝΤΑ Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Π., & ΜΑΝΕΣΗΣ Ν. (2019). Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 1149–1163. https://doi.org/10.12681/edusc.1720