ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ., & ΠΑΛΕΝΗ Μ. (2019). Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 209–226. https://doi.org/10.12681/edusc.1716