ΠΑΡΟΥΣΗ Α. Σ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ., & ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. (2019). Επίδραση της εκπαίδευσης στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 1063–1079. https://doi.org/10.12681/edusc.1709