Μανδέλλου Μ. Λ., Μαργίδου Σ., & Γκουντή Π. (2016). Αποτίμηση της λειτουργίας του θεσμού των ΣΔΕΥ (Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης). Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(2), 789–797. https://doi.org/10.12681/edusc.153