(1)
Παπαδάτος Γ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. edusc 2022, 1, 1-142.