(1)
ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ Ε. «Ο θεσμός του περιφερειακού διευθυντή. Προκλήσεις και προοπτικές». edusc 2022, 1, 65-73.