(1)
ΓΑΚΗΣ Κ.; ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Χ.; ΠΑΥΛΑΚΟΥ Κ.; ΠΙΤΤΑΡΑ Σ. Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο. edusc 2022, 1, 37-45.