(1)
Χάλιου Ε.; Παπαδάτου - Παστού Μ.; Βλάχος Φ. Νευροεπιστήμες και εκπαίδευση: Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων. edusc 2016, 2015, 1521-1526.