(1)
Χαιροπούλου Χ.; Γιαννέλη Π. Eκπαιδευτική Παρέμβαση στη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ. edusc 2016, 2015, 1507-1520.