(1)
Τσιμπιδάκη Α. Προβολές και συναισθήματα πατέρων με παιδί με σοβαρές αναπηρίες για το παρόν και το μέλλον. edusc 2016, 2015, 1448-1457.